Wie zijn wij?

Amsterdam Movers, een verhuisbedrijf gevestigd in Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 159, 1096 AM Amsterdam, kvk-registratie 58183361.
Om optimaal gebruik te maken van onze diensten is het noodzakelijk voor ons om bepaalde gegevens op te slaan. Omdat privacy bij ons hoog in het vaandel staat, hebben wij de benodigde maatregelen getroffen om uw opgegeven gegevens optimaal te beschermen en beheren.

Welke gegevens verzamelen wij?

Amsterdam Movers verzamelt alle door u opgegeven informatie omtrent uw verhuizing. Deze gegevens worden verzameld middels ons aanvraagformulier te vinden op onze website. Dit kan de volgende gegevens omvatten:

 • Adres- en contactgegevens
 • Inboedelinformatie

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw verhuizing optimaal te kunnen uitvoeren, zowel in het voor- als natraject van uw verhuizing.
Gezien wij ervoor kiezen niet bij onze klanten langs te gaan van te voren, zijn onze prijs- en tijdsindicaties volledig gebaseerd op de informatie die u ons verschaft middels het aanvraagformulier.
Wij verzamelen uw gegevens niet zomaar, dit mag ook niet, alle gegevens die wij verzamelen zijn voor een bepaald doel:

 • U wordt klant bij ons
 • Wij leveren u een dienst
 • Facturatie
 • De werking van de website en apps
 • Contact met ons

Hoe worden deze gegevens gedeeld?

Amsterdam Movers kan uw persoonlijke gegevens verstrekken aan andere bedrijven, partners, leveranciers en andere organisaties die diensten bieden onder contract met ons. Bijvoorbeeld voor klantondersteuning, oplossen van problemen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Dergelijke derde partijen kunnen beveiligingsleveranciers, debiteurenbeheer, boekhoudleveranciers en ontwikkelingsdeskundigen zijn.

Wat is onze rechtsgrond voor het verzamelen van deze gegevens?

Wij verzamelen gegevens en gebruiken deze op de hierboven beschreven manieren en met de volgende doeleinden:

 • Indien nodig om te voldoen aan onze Algemene Voorwaarden
 • In overeenstemming met de toestemming die u heeft gegeven. Deze kunt u ten alle tijden intrekken door schriftelijk contact op te nemen met Amsterdam Movers. (onder schriftelijk wordt zowel per brief als digitaal per email verstaan)
 • Voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Om uw belangen of die van anderen te beschermen

Hoe kun je je rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht om uw gegevens te bekijken, corrigeren, over te dragen en te verwijderen.

Inzage

U heeft het recht om de gegevens die we van u hebben in te zien. Daarom kunt u een overzicht bij ons opvragen van de gegevens die wij verzamelen, met welk doel we dat doen en met welk soort organisaties we die gegevens delen

Corrigeren

Als wij uw gegevens verkeerd hebben opgeslagen kunt u dit melden en deze gegevens laten wijzigen. Zo helpt u ons ook om alles zo compleet en correct mogelijk te houden.

Verwijderen

U kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen indien:

 • Wij de gegevens niet langer meer nodig hebben ten behoeve van onze dienstverlening
 • U de toestemming intrekt voor de verwerking van de gegevens
 • U een specifieke reden heeft voor het verwijderen van de gegevens
 • U vindt dat wij de gegevens niet mogen bewaren

Let wel dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld als wij een goede reden hebben om de gegevens nog te bewaren zoals:

 • Wij nog bezig zijn met de afhandeling van de dienstverlening of een klacht
 • Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren
 • Wij een goede grond hebben om de gegevens nog te verwerken

In het geval dat wij uw verzoek afwijzen zullen wij u altijd laten weten waarom.

Bezwaar maken tegen gebruik van gegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder op het gebied van privacy. In Nederland is dat de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

Beveiliging van uw gegevens

Amsterdam Movers zal alle persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en alle betrokken werknemers, agenten en / of subprocessors informeren bij het verwerken van de Persoonsgegevens van het vertrouwelijke karakter van dergelijke Persoonsgegevens. Amsterdam Movers zal ervoor zorgen dat al deze personen of partijen zijn gebonden aan vergelijkbare geheimhoudingsverplichtingen.

Binnen onze organisatie zullen relevante gegevens voor uw verhuizing alleen beschikbaar zijn voor onze werknemers op de dag van de verhuizing.
Alle interne systemen waar wij gebruik van maken zijn beveiligd met een verplicht sterk wachtwoord daarnaast is er een geheimhoudingsclausule opgenomen in elk werknemerscontract.

Contact opnemen met Amsterdam Movers i.v.m vragen

Als u contact wilt opnemen betreffende uw rechten omtrent de privacy wetgeving of vragen heeft kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

 • Per mail, info@amsterdammovers.nl
 • Per post, H.J.E. Wenckebachweg 159, 1096 AM te Amsterdam, t.a.v Amsterdam Movers B.V.
 • Per telefoon, 020 26 026 08

Let wel dat wij verzoeken tot het inzien/corrigeren/verwijderen van gegevens alleen schriftelijk kunnen accepteren.