Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl.

De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

A.Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie overzicht ontwikkeld waarin onze emissie CO2-voetprint wordt gemeten en waarmee we dit voor u inzichtelijk kunnen maken.

  • Emissie inventarisatie 2019 (3C1, 4C1)

Emissie inventarisatie 2019

  • Emissie inventarisatie 2019 verdeling kantoor-projectlocaties (3C1, 4C1)

Grafiek emissie inventarisatie kantoor-projectlocaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl

B.Reductie

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

C.Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin ook ons CO2-nieuws wordt meegenomen.

U kunt contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs zou stellen.

D.Participatie